مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند امام حسین
در این مجموعه امکان ارتباط دوطرفه میان مدیران و اولیا و مشاورین به صورت خصوصی فراهم است و همچنین دانش آموزان این مجموعه از سیستم رد و بدل کردن تکالیف به صورت آنلاین و شرکت در خود آزمون های اینترنتی بهره میبرند. اولیا در طی سال، اطلاعات تحصیلی - انضباطی فرزندشان را همواره آنلاین دردسترس دارند و نیز از طریق مدیای اس ام اس این اطلاعات را دریافت می نمایند.

مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه هوشمند امام حسین (ع) © 2013